Jeu de Boule baan

Op het midden terrein achter de overkapping is dit voorjaar een Jeu de Boule baan aangelegd. Tevens zijn er een drietal linde bomen geplant. Dit laatste gebeurde n.a.v. een landschapsproject voor meer "gebiedseigen" beplanting